Virusziekte bij konijnen

Konijnen virus

Virusziekte bij konijnen

Waarschijnlijk heb je er als konijnenbezitter al eens over gehoord: de virusziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease). Dit wordt ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) of in het Nederlands VHS (Viraal Hemorragisch Syndroom) genoemd.

Geschiedenis van VHS in Nederland

De ziekte greep voor het eerst om zich heen in de jaren ’90 en veroorzaakte toen veel sterfte onder (wilde) konijnen. In een deel van de getroffen gebieden is het herstel pas na 2003 op gang gekomen, maar er zijn ook nog regio’s waar nog steeds geen sprake van enig herstel is. De ziekte kan ook onze huiskonijnen besmetten. Tegen de nieuwe virusvariant van VHS is sinds kort gelukkig ook een entstof beschikbaar. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Myxomatose

Naast VHS vormt myxomatose een andere potentieel dodelijke virusziekte van het konijn. Beide virussen kunnen overal in Nederland voorkomen, ook in de stad. VHS verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Bij myxomatose brengen muggen het virus over. Konijnen die nooit buiten komen, lopen dus ook gevaar om besmet te worden. Na inenting  zijn ze echter beschermd.

Voorkom dat je konijn besmet wordt

Om te voorkomen dat je konijn besmet wordt kun je de volgende maatregelen nemen:

  • Laat je konijn jaarlijks vaccineren tegen zowel myxomatose als VHS.
  • Voorkom contact tussen je konijn en wilde konijnen. Als er wilde konijnen dichtbij je huis voorkomen kan worden overwogen om je konijn (tijdelijk) binnen te plaatsen. Neem zeker geen zieke konijnen uit het wild mee naar huis.
  • Ruimtes waar besmette konijnen zijn geweest moeten goed gereinigd worden met water en zeep en daarna worden gedesinfecteerd. Geschikte desinfectiemiddelen zijn bijvoorbeeld Virkon-S® en natriumhypochloriet.
  • Om verspreiding van het virus tegen te gaan kun je het best je handen extra goed wassen met water en zeep voor en na het voeren en verzorgen van je konijn.
  • Voer geen gras of groente van buiten aan je konijn. Wees voorzichtig met het voeren van hooi of kuilvoer als wilde konijnen daarmee in contact kunnen komen.
  • Pas op met veldjes die besmet kunnen zijn met urine van wilde konijnen. Via de schoenen kan het virus al verspreid worden naar je eigen konijn. Het kan in besmette gebieden daarom nuttig zijn om andere schoenen aan te trekken dan de schoenen die je gebruikt om de tuin of schuur in te gaan waar je eigen konijnen leven.
  • Aangezien stekende insecten ook een rol kunnen spelen in de verspreiding van de virusziekten, kan een goede insectenbestrijding helpen om het risico te verminderen.
  • Laat bij plotselinge sterfte onder je konijnen een pathologisch onderzoek uitvoeren om te weten wat de oorzaak geweest is. Vraag je dierenarts in dat geval om advies.

Paul Overgaauw. Specialist Veterinaire Microbiologie KNMvD, Dipl. ACVM, SMBWO erkend parasitoloog

verzeker je konijn

Lees ook de blog ‘Huidmadenziekte of Myiasis bij konijnen’