Achterhandslapte bij het konijn

konijnennamen

Achterhandslapte bij het konijn

E. cuniculi bij het konijn is een aandoening, officieel bekend onder de moeilijke naam Encefalitozoon cuniculi, die de oorzaak kan zijn van het optreden van achterhandslapte of zelfs gehele verlamming.

De oorzaak van E. Cuniculi

Lang werd aangenomen dat de oorzaak van de aandoening een eencellige parasiet was, maar recent onderzoek laat zien dat het organisme meer eigenschappen heeft van een schimmel. Maar we noemen het voorlopig nog een parasiet die tot soms bij de helft van de gezonde konijnen in cellen aanwezig is, zonder dat deze dieren ziektesymptomen vertonen. Dit noemen we dragers.

Bij verminderde weerstand kan de parasiet zich snel gaan vermenigvuldigen en verschillende ziektebeelden veroorzaken. Een verminderde weerstand kan bijvoorbeeld optreden na een operatie, bijvoorbeeld een castratie.

De plaatsen in het lichaam waar de parasiet problemen kan veroorzaken zijn vooral het zenuwstelsel, de nieren en de ogen. De neurologische verschijnselen kunnen bestaan uit een scheve kop, onsamenhangend lopen (zwalken, omvallen) en gedeeltelijke tot gehele verlammingen.

Symptomen van de aandoening
Als je konijn met een pootje gaat slepen, makkelijk omrolt tijdens het wassen of ‘klunzig’ en struikelig lijkt te zijn kan het zijn dat je konijn besmet is met E. cuniculi. Neem in dat geval contact op met je dierenarts.

Behandeling
De behandeling bestaat uit ontstekingsremmende pijnstillers en een anti-wormiddel (fenbendazol). Soms zijn antibiotica nodig als een bacteriële infectie de oorzaak van de weerstandsvermindering is.

Overdracht tussen dieren

De overdracht van de parasiet tussen dieren vindt plaats door sporen die in de urine worden uitgescheiden nadat de nieren zijn aangetast. De diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen. Met nieuwe technieken (de PCR) kan geprobeerd worden om de parasiet in de urine aan te tonen. PCR staat voor polymerase chain reaction, een methode om DNA in korte tijd vele malen achterelkaar te laten verdubbelen en zo de oorzaak sneller te achterhalen.

E. cuniculi bij mensen

Aangezien ook Encefalitozoon cuniculi bij de mens is gevonden, wordt regelmatig de vraag gesteld of deze van het konijn afkomstig kunnen zijn (zoönose). Die kans wordt echter heel klein geacht, omdat er drie verschillende stammen bekend zijn van E. cuniculi. Bij het konijn wordt alleen Stam I gevonden, terwijl de Stammen II en III bij knaagdieren, honden, vogels en de mens voorkomen. Hoewel er sporadisch infecties bij de mens zijn beschreven met dezelfde stammen als het konijn, kon er geen directe besmetting vanuit konijnen worden aangetoond. Men vermoedt daarom dat de mens voornamelijk besmet wordt vanuit de omgeving via besmet water (vooral ratten), inademing van ingedroogde duivenpoep of door andere besmette mensen.

Is jouw konijn al verzekerd?

Paul Overgaauw. Specialist Veterinaire Microbiologie KNMvD, Dipl. ACVM, SMBWO erkend parasitoloog