Ziek door de kat

Zoonose

Ziek door de kat

Zoönosen, wellicht heeft u er weleens van gehoord. Het zijn ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Zoals bijvoorbeeld Q-koorts, maar ook gekkekoeienziekte en hondsdolheid zijn bekende zoönosen. Daarnaast zijn er echter meer ziektes die (huis)dieren kunnen overbrengen op mensen. Gelukkig is niet iedere zoönose even ernstig, maar hiervoor geldt wel, beter voorkomen dan genezen.

medische kosten kat

Beter voorkomen dan genezen

Moet u nu bang zijn om een zoönose op te lopen? Nee, absoluut niet! In Nederland heersen gelukkig niet veel (gevaarlijke) zoönosen. Door goede dierziektebestrijdingsprogramma’s is de kans op besmetting zeer klein. Wel moet we opletten en ons bewust zijn van het feit dat er dierziekten voorkomen waar mensen ook ziek van kunnen worden.

Op reis?

Dee kans op het oplopen van een zoönose wanneer u in warmere landen (Zuid-Europa) op reis bent aanzienlijk groter. Om de simpele reden dat daar meer zoönosen heersen, maar tevens omdat de controle op dierziekten minder goed is. Vandaar ook dat het goed is om een bezoek aan de dierenarts te brengen wanneer u plannen heeft om met uw huisdier naar het buitenland te gaan. Mede door het veranderende klimaat is de kans reëel dat enkele voorheen niet in Nederland voorkomende dierziekten ook in Nederland (gaan) voorkomen. Verschillende (overheids)instanties houden dit in de gaten. Daarbij wordt nauw samengewerkt door dierenartsen en artsen.

Het voert te ver om alle zoönosen te noemen. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staan de belangrijkste per diersoort genoemd: www.rivm.nl/ziekdoordier.

Wat kunt u zelf doen?

Om het oplopen van zoönosen te voorkomen kunt u een aantal eenvoudige maatregelen nemen:

  • Goede hygiëne! Na het spelen met dieren, na het verzorgen van dieren of na ieder ander contact met dieren, altijd goed de handen met water en zeep wassen.
  • Laat katten niet in uw gezicht of aan wondjes likken.
  • Bestrijd vlooien, teken en luizen. Controleer uw kat en uzelf op teken tijdens het tekenseizoen.
  • Bestrijd ongedierte in en rond het huis.
  • Ontworm uw huisdieren tenminste viermaal per jaar, of laat eventueel de ontlasting van uw kat onderzoeken door de dierenarts.
  • Laat uw kat tijdig vaccineren.
  • Ga goed voorbereid met uw kat op vakantie.
  • Geef uw katten geen slachtafval. Als u rauw vlees wilt geven, verzeker u dan van de kwaliteit.
  • Ga tijdig naar de dierenarts als uw kat ziek lijkt.

Dierenarts of huisarts
Als u vragen heeft over uw kat neem dan contact op met uw dierenarts. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid of die van anderen, neem dan contact op met uw huisarts.

verzeker uw kat