Hoge bloeddruk bij de kat

Hoge bloeddruk bij de kat

Hoge bloeddruk bij de kat

Katteneigenaren lachen vaak als de dierenarts de bloeddruk van hun kat gaat meten. Bloeddruk meten is in de dierenartsenpraktijk nog niet zo gewoon als bij de huisarts. Het is pas een jaar of tien geleden dat dierenartsen in de praktijk begonnen met het meten van de bloeddruk bij katten. Dat het belangrijk is, daar twijfelt niemand meer aan. Hoge bloeddruk komt bij oude katten veel voor en kan enorme schade aanrichten.

medische kosten kat

Gezondheidscontrole oudere kat!

Hoge bloeddruk is dus een van de ziekten die vastgesteld moet worden voor er symptomen optreden! Gezien de dramatische gevolgen van hoge bloeddruk voor andere organen, zijn regelmatige gezondheidscontroles waarbij de bloeddruk gemeten wordt bij oude katten zeer belangrijk. Door deze gezondheidscontroles spoort de dierenarts typische ‘oudere katten’ problemen eerder op en, nog belangrijker, krijgt het dier tijdig de juiste behandeling. Hiermee wordt leed voorkomen!

Welke katten krijgen hoge bloeddruk?

Oude katten! Niet altijd is er een duidelijke oorzaak voor de hoge bloeddruk. Een te hard werkende schildklier of slecht werkende nieren verhogen de kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk.

Schadelijk voor bepaalde organen
Een hoge bloeddruk is vooral schadelijk voor bepaalde organen, zoals:
• de ogen: het netvlies, dat bevindt zich achter in het oog en is essentieel voor het gezichtsvermogen, gaat bloeden of raakt los. Veel katten met hoge bloeddruk komen bij de dierenarts, omdat ze in korte tijd blind zijn geworden
• de hersenen: er treden hersenbloedingen of beroertes op. Deze katten zijn plotseling geheel de kluts kwijt, lopen alleen nog maar rondjes of zijn verlamd
• de nier- en hartfunctie kunnen verslechteren.

Kun je zien of je kat een te hoge bloeddruk heeft?
Je merkt niets aan je kat, zolang de schade aan de verschillende organen gering is. Schade veroorzaakt door te hoge bloeddruk is blijvend. De (nadelige) gevolgen voor je kat helaas dus ook. De bovengenoemde problemen gaan niet meer over.

De bloeddrukmeting

De belangrijkste voorwaarde voor een goede bloeddrukmeting is dat de kat niet al te angstig of opgewonden is. De meeste katten zijn bij de dierenarts natuurlijk niet echt ontspannen! De kat wordt dus eerst zoveel mogelijk op zijn gemak gesteld. De bloeddruk wordt gemeten voordat er andere handelingen plaatsvinden zoals een injectie of bloedafname. Over het algemeen laten we de eigenaar de kat zelf vasthouden, kalmerend toespreken en aaien. De bloeddruk kan gemeten worden aan de poot of de staart. Natuurlijk wordt enige stijging van de bloeddruk ingecalculeerd. De gemeten bloeddruk is altijd hoger dan wanneer de kat rustig thuis op de bank ligt.

Behandeling

De therapie richt zich op de onderliggende oorzaak voor de te hoge bloeddruk. Het meest gebruikte medicijn tegen te hoge bloeddruk is Amlodipine, dat in vloeibare vorm dagelijks aan de kat wordt toegediend. De meeste katten krijgen het gemengd door de voeding.

verzeker je kat