Aangeboren hartproblemen bij je hond of kitten

hartproblemen hond of kitten

Aangeboren hartproblemen bij je hond of kitten

Een aangeboren hartprobleem betekent dat de ontwikkeling van het hart in de baarmoeder niet goed verliep. Dit komt vaak door een erfelijke fout. Erfelijke afwijkingen zien we vaak binnen bepaalde rassen.

De ontwikkeling van het hart kan ook verstoord worden door invloeden van buitenaf tijdens de dracht van de teef of de poes. In dat geval kan maar zelden de reden achterhaald worden. Omdat het hart een belangrijke rol heeft in de verzorging van de lichaamscellen met daarin zuurstof en voedingstoffen zal een ernstige hartafwijking tijdens de periode van groei tot problemen leiden.

medische kosten hond

Verschijnselen hartproblemen

Bij kleine pups of kittens die weinig bewegen, hoeft in eerste instantie geen probleem op te treden. Tijdens de groei heeft het lichaam meer zuurstof nodig en treedt bij inspanning gemakkelijker een tekort op. Je merkt dat doordat het diertje bij het spelen snel moe wordt, sneller ademhaalt en hijgt. Soms wordt de tong daarbij blauw in plaats van roze.

In vergelijking met andere gezonde puppy’s of kittens valt soms op dat het dier te rustig is en zich anders gedraagt dan gelijke huisdieren van dezelfde leeftijd. Op wat langere termijn is er sprake van achterblijven in groei en vermagert het dier. In veel gevallen zijn aanvankelijk nog geen specifieke verschijnselen die direct wijzen op een aangeboren hartprobleem. Het hartprobleem wordt dan later vastgesteld tijdens een routine gezondheidscheck van de pup of kitten.

Wat ziet of hoort de dierenarts

Het hart zorgt voor rondpompen van zuurstof en werkt minder goed bij een aangeboren hartprobleem. Als compensatie is de ademhalingsfrequentie en de hartfrequentie verhoogd. De kleur van de slijmvliezen is minder mooie roze of zelfs blauw. Bij het uitluisteren van het hart is een hartruis hoorbaar. Je dierenarts stelt vast op welk gebied van de borstkas deze hartruis het beste hoorbaar is. Meestal is op die plaats in het hart ook de oorzaak gelegen.

Mogelijke oorzaken

Een hartruis is vaak het gevolg van niet goed functionerende hartkleppen. Ze kunnen lekken of juist te nauw zijn aangelegd. Ook kan het voorkomen dat verbindingen in de linker en rechter harthelft die voor de geboorte aanwezig zijn en tijdens de geboorte moeten sluiten dat niet doen. Ook dit veroorzaakt meestal een specifiek bijgeruis dat de dierenarts hoort wanneer hij naar het hart luistert met de stethoscoop.

Gevolgen van een hartruis

In veel gevallen heeft een aangeboren hartruis een relatief onschuldige oorzaak en zal de desbetreffende hond of kat er in zijn verdere leven weinig last van hebben. Vrijwel altijd is een aanvullend onderzoek in de vorm van een echo van het hart nodig om het type en de ernst van de afwijking vast te stellen. Op die manier kan voorspeld worden wat de gevolgen van de afwijking voor de toekomst van het jonge dier zullen zijn. Jammer genoeg is het hart van puppy’s en kittens zo klein dat meestal enige maanden gewacht moet worden voordat dit onderzoek plaats kan vinden. In veel dierenklinieken worden met grote regelmaat hartecho’s gemaakt.

verzeker je hond