Zwemmende honden

Zwemmende honden

Zwemmende honden: Veel honden zwemmen graag en springen het liefst in iedere sloot die ze tegenkomen. Afgezien van een natte en soms vuile vacht kan dat weinig kwaad en is het nog gezond ook, denk je dan als eigenaar. Helaas gaat dit niet altijd op. Er zijn een aantal risico’s bij zwemmen in open water waar niet altijd bij wordt stilgestaan. De volgende risico’s zijn belangrijk om te weten voordat je hond een frisse duik neemt.

medische kosten hond

Onderkoeling

Sommige hondenrassen zijn helemaal aangepast aan het zwemmen in water en hebben een waterafstotende vacht zoals de Newfoundlander en de Labrador retriever. Bij kortharige honden die te enthousiast in koud water springen en hier niet snel uit (kunnen) komen, is de kans op onderkoeling aanwezig wat zelfs kan leiden tot verdrinking.

De ziekte van Weil

De ziekte van Weil of leptospirose bij de hond wordt veroorzaakt door bacteriën die door ratten worden uitgescheiden. Honden lopen risico op deze ziekte als ze zwemmen in open water waarin deze besmetting zich bevindt en kunnen hieraan overlijden. Ook de mens kan door zwemmen, maar ook via een besmette hond de infectie oplopen (zoönose). De hond kan worden beschermd door een jaarlijkse vaccinatie, het eerste levensjaar twee keer, bij voorkeur te geven in het voorjaar. Vaccinatie van de hond is dus ook belangrijk voor de bescherming van de mens!

Zwemmersjeuk

Bij de mens wordt zwemmersjeuk veroorzaakt door wormlarfjes afkomstig van eenden. Ze dringen door de huid heen en veroorzaken een allergische reactie. Dit kan ook bij de hond optreden. Daarnaast is oppervlaktewater een bron van veel microorganismen en dit kan bovendien vervuild zijn met allerlei chemicaliën en afvalstoffen die ook allerlei huidreacties kunnen veroorzaken. Daarom wordt geadviseerd om de hond altijd goed af te spoelen na een zwembeurt in dergelijk water.

Blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriën met een blauwgroene kleur die een olieachtig aspect geven op het wateroppervlak, vooral bij warm weer in stilstaand en voedselrijk water. Bij het afsterven produceren ze gifstoffen die gevaarlijk zijn voor een hond deze tijdens het zwemmen via de mond of bek binnenkrijgt. De symptomen kunnen variëren van huiduitslag, maag-darmproblemen en irritaties aan ogen, oren, neus en keel. De dieren kunnen binnen een dag overlijden.

Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door gifstoffen van de bacterie Clostridium botulinum. In warme perioden in de zomer worden wilde (water)vogels hiermee geïnfecteerd in ondiep, stilstaand water. Het botulinumgif heeft verlammingen en sterfte tot gevolg. De hond kan het gif opnemen via het water of door het eten van kadavers van watervogels die aan botulisme zijn overleden. Laat honden tijdens warme perioden daarom niet zwemmen in ondiep stilstaand water. Er is helaas geen behandeling mogelijk als er besmetting met botulisme plaatsvindt.

Andere risico’s

Ook kan er kapot glas of andere scherpe delen onder het wateroppervlak aan de kant aanwezig zijn als de hond daarin springt. In rietkragen schuilen teken en slakken die infecties kunnen overbrengen. Als de hond in zee zwemt moet men het dier niet van het water laten drinken. Dit kan braken en diarree veroorzaken. Ook kan veelvuldig contact met zout zeewater aanleiding geven tot huidproblemen.

verzeker je hond