Kennelhoest

Kennelhoest

Bij de mens zien we verkoudheid vaker optreden tijdens perioden dat we dicht op elkaar zitten, zoals de kinderen die weer massaal naar school gaan in september. Bij onze honden zien we hetzelfde als ze meer met elkaar in contact komen gedurende het voorjaar (paartijd) en in de zomer (pensions). Dit heet kennel- of besmettelijke hondenhoest en de belangrijkste oorzaken zijn een bacterie (Bordetella) en een tweetal virussen. De aandoening is niet besmettelijk voor de mens.

medische kosten hond

Waarom in kennels?

De naam kennelhoest geeft al aan dat de ziekte vooral optreedt in kennels waar meerdere honden samenkomen. Maar ook uitlaatveldjes, populaire wandelplaatsen, hondenscholen, tentoonstellingen, trimsalons en soms zelfs dierenklinieken kunnen bronnen van besmetting zijn. Alle plaatsen waar honden samenkomen en spelen (en we dus kunnen spreken van een hoge ‘honddichtheid’) vormen een risico. Daarom wordt steeds vaker de naam ‘besmettelijke hondenhoest’ gebruikt als betere naam voor deze aandoening.

Naast de infectiedruk (veel honden dicht bij elkaar) spelen ook temperatuur (warmte) en ventilatie een grote rol. Het zijn vooral de zomermaanden waarin kennelhoest optreedt wanneer honden van verschillende oorsprong bij elkaar komen in pensions en hondenscholen.

Symptomen van kennelhoest

Kennelhoest is een ontsteking van vooral de keel en de luchtpijp. Patiënten vertonen veelvuldig een harde, droge hoest gedurende één tot drie weken, vooral bij inspanning. Dat kan gepaard gaan met niezen, koorts, neus- en ooguitvloeiing. In sommige gevallen kunnen er ernstige complicaties optreden, zoals longontsteking en kunnen zelfs dieren overlijden. De hoest gaat vaak over in kokhalzen waarbij slijm of etensresten worden uitgebraakt. Dit beeld is kenmerkend voor kennelhoest.

Behandeling

Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen wordt gestart, is er een grote kans op snel herstel. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot bronchitis/longontsteking. De behandeling zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met hoestonderdrukkende medicijnen. Geadviseerd wordt om enkele weken geen halsband te gebruiken om de luchtpijp niet teveel te prikkelen.

Vaccinatie

In de meeste combinatievaccins voor de hond (cocktailvaccin) is al een bescherming aanwezig tegen de twee virussen die kennelhoest kunnen veroorzaken. Honden die naar het pension gaan (in Nederland is dat ongeveer 20% van de honden) moeten ook tegen de bacterie Bordetella gevaccineerd worden. Er kan met een neusenting en een injectie tegen kennelhoest worden gevaccineerd. Afhankelijk van het vaccin kan een bescherming tot 1 jaar worden verkregen. Kennels dienen zo hygiënisch mogelijk te werken en de hokken en voeder- en drinkbakken moeten dagelijks worden gereinigd en gedesinfecteerd.

verzeker je hond