skip to Main Content

Wachttermijn

De wachttermijn is de periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van uw Petplan huisdierenverzekering. In de Petplan polisvoorwaarden is hierover het volgende opgenomen:

* Petplan hanteert een wachttermijn van 30 dagen.
* Kosten ten gevolge van een ziekte, aandoening of ongeval ontstaan vóór of binnen de wachttermijn worden niet vergoed.
* De wachttermijn geldt niet voor kosten van preventieve zorg en plaatsing van de chip. Deze kosten worden per direct vergoed.