skip to Main Content

Petplan huisdierenverzekering beëindigen

Uw Petplan huisdierenverzekering heeft een looptijd van een jaar. Na een jaar wordt uw polis geprolongeerd. U krijgt hierover bericht. Na een jaar kunt u maandelijks uw polis opzeggen. Lees hieronder de voorwaarden in verband met het opzeggen van uw polis:

  • Indien uw huisdier overlijdt, eindigt de Petplan huisdierenverzekering en wordt teveel betaalde premie terugbetaald. U dient wel een verklaring van overlijden in te dienen bij Petplan. Deze kunt u aanvragen bij uw dierenarts.
  • Indien uw huisdier officieel naar een andere eigenaar gaat en u uw Petplan huisdierenverzekering wilt beëindigen, dient u een afstandsverklaring in te leveren. Deze kunt u bij ons opvragen.
  • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden.

Wist u trouwens dat u ook kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €250,- of €100,- per jaar? U ontvangt dan respectievelijk 25% of 15% korting op uw jaarpremie. Lees hier alles over dit vrijwillig eigen risico.