skip to Main Content

Petplan huisdierenverzekering beëindigen

Uw Petplan huisdierenverzekering heeft een looptijd van een jaar. Na een jaar wordt uw polis geprolongeerd. U krijgt hierover bericht. Na een jaar kunt u maandelijks uw polis opzeggen. Lees hieronder de voorwaarden in verband met het opzeggen van uw polis:

 

[su_list icon=”https://www.petplan.nl/wp-content/uploads/2014/01/thick-blauw.png”]
  • Indien uw huisdier overlijdt, eindigt de Petplan huisdierenverzekering en wordt teveel betaalde premie terugbetaald. U dient wel een verklaring van overlijden in te dienen bij Petplan. Deze kunt u aanvragen bij uw dierenarts.
  • Indien uw huisdier officieel naar een andere eigenaar gaat en u uw Petplan huisdierenverzekering wilt beëindigen, dient u een afstandsverklaring in te leveren. Deze kunt u bij ons opvragen.
  • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden.
[/su_list]

Wist u trouwens dat u sinds januari 2015 ook kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €250,- per jaar? Indien u voor deze optie kiest, bespaart u maar liefst 25% op uw jaarpremie. Lees hier alles over dit vrijwillig eigen risico.