Veelgestelde vragen

1. Verzekeringspakketten

1.1 Hoe is de Petplan huisdierenverzekering opgebouwd?

Bij Petplan kunt u kiezen uit drie pakketten:

 • BASIS Pakket
 • PLUS Pakket
 • TOTAAL Pakket

Daarnaast heeft u de vrije keuze om 3 aanvullende verzekeringen af te sluiten:

 • Chemo- en radiotherapie (behandeling kanker)
 • Crematie overleden huisdier (inclusief vervoer)
 • Doorlopende Reisverzekering Werelddekking (tot € 1.000 per jaar)

Let op: de aanvullende verzekeringen kunnen alleen afgesloten worden in combinatie met een van de 3 pakketten (BASIS, PLUS of TOTAAL Pakket).

1.2 Wat zijn de verschillen tussen de pakketten?

BASIS Pakket
• Vergoeding tot €3000,- per jaar.
• Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie.
• BASIS Pakket inclusief: – consult – diagnostiek – meer dan 1000 behandelingen – bijzondere behandelingen (fysiotherapie, gedragstherapie) – operaties (inclusief narcose) – plaatsen identificatiechip – medicijnen (ook chronische/langdurige behandelingen) – verbandmiddelen – opname – advertentie bij vermissing – euthanasie
• O.a. vergoeding een gebroken poot, huidallergie, oorontsteking, suikerziekte en hernia.
• Uw eigen bijdrage is altijd 20%. Voor consult, diagnostiek en bijzondere behandelingen betaalt u 50% eigen bijdrage.

PLUS Pakket
• Vergoeding tot € 4.000,- per jaar.
• Bevat alle vergoedingen uit het BASIS Pakket.
• Bevat tevens: – gebit (zoals tandsteen verwijderen, trekken tanden en kiezen) – intensieve zorg (zoals MRI en CT scan, hulpmiddelen als brace, insulinepen, plaatsen pacemaker, stents en coils, toedienen bloedtransfusies)) – extra zorg (zoals Dierenambulance, ziektekosten Europa, verzorging huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis, opname en verpleging langer dan 7 dagen).
•Uw eigen bijdrage is altijd 20%. Voor consult, diagnostiek en bijzondere behandelingen (o.a. fysiotherapie, gedragstherapie) betaalt u 25% eigen bijdrage. Voor medicatie alternatieve zorg, gebit, intensieve zorg en extra zorg betaalt u 50% eigen bijdrage.

TOTAAL Pakket
• Vergoeding tot €5.000,- per jaar.
• Maximale zekerheid en vergoedt alle noodzakelijke medische diensten en behandelingen uit het BASIS en PLUS Pakket
• Preventieve zorg (zoals preventief consult, inentingen, vlooien- en wormenmiddelen). Maximaal € 60,- per jaar kat/hond en € 30,- voor konijn/papegaai. Geen wachttermijn. Per 1 januari 2016 kunt u dit budget ook besteden aan castratie/sterilisatie.
• Uw eigen bijdrage is altijd 20%.Voor meer informatie zie het vergoedingenoverzicht.

1.3 Is een identificatiechip noodzakelijk?

Ja, Petplan stelt identificatie en registratie van verzekerde huisdieren verplicht. Petplan accepteert enkel declaraties voorzien van een chipnummer. De kosten voor het plaatsen van de chip worden door Petplan vergoed.

1.4 Vergoedt Petplan de kosten als mijn huisdier niet gechipt is?

Nee, Petplan vergoedt de kosten niet als het huisdier niet gechipt is. Petplan accepteert enkel declaraties voorzien van een chipnummer.

• Zorg dat uw huisdier gechipt is, voordat u uw declaraties indient.
• De kosten voor het chippen worden achteraf door Petplan vergoed.

1.5 Voor welke dieren kunt u de een Petplan huisdierenverzekering afsluiten?

• Voor honden, katten, konijnen en papegaai-achtigen vanaf 8 weken kan een Petplan huisdierenverzekering worden afgesloten.
• Voor honden vanaf 10 jaar en katten vanaf 13 jaar is een medische keuring noodzakelijk die wordt uitgevoerd door de dierenarts. De formulieren van voor deze medische keuring ontvangt u van Petplan nadat wij u verzekeringsaanvraag hebben ontvangen.

Let op dat de kosten voor deze medische keuring voor eigen rekening zijn.

1.6 Wordt de medische keuring voor oudere huisdieren vergoed door Petplan?

De kosten voor de noodzakelijke medische keuring van honden vanaf 10 jaar en katten vanaf 13 jaar worden niet vergoed door Petplan.

2. Verzekering afsluiten

2.1 Wanneer gaat mijn verzekering in?

De Petplan dierenverzekering gaat – na acceptatie – in op de dag dat de aanvraag door Petplan is ontvangen. Let op:

 • aanvraag via internet is het snelst.
 • uw huisdier dient gezond te zijn voor acceptatie aanvraag.
 • na de ingangsdatum heeft u de dierenverzekering 14 dagen vrijblijvend ter inzage.
 • binnen deze 14 dagen kan de dierenverzekering schriftelijk worden opgezegd zonder opgave van reden. Dit kan echter alleen indien u nog geen declaratie heeft ingediend.
 • Vanaf de ingangsdatum geldt een wachttermijn van 30 dagen. Zie onder.

2.2 Wat betekent de wachttermijn van 30 dagen?

Voor een huisdierenverzekering die via de website of het formulier in de Petplan brochure wordt aangevraagd, geldt een wachttermijn van 30 dagen. Gedurende de wachttermijn is er geen recht op vergoeding van (onvoorziene) medische kosten ten gevolge van een ziekte, aandoening of ongeval die voor of tijdens de wachttermijn is ontstaan.

 • Ook eventuele vervolgkosten van een ziekte, aandoening of ongeval ontstaan voor of tijdens de wachttermijn komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • In alle pakketten wordt het plaatsen van de chip wel vergoed in de wachttermijn.
 • In het TOTAAL Pakket worden de kosten van preventieve zorg in de wachttermijn wel vergoed. Het gaat dan om de kosten van het plaatsen van de chip, inentingen, worm- en vlooienmiddelen.

2.3 Kan de dekking tussentijds worden uitgebreid?

Ja, u kunt overstappen naar een uitgebreider pakket. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:

 • U kunt op de jaarlijkse premievervaldatum (de polisverjaardag) overstappen op een zorgpakket met een uitgebreidere dekking. Petplan kan wel een aantal medische vragen stellen over uw huisdier in verband met acceptatie.
 • Bij een overstap naar een uitgebreider zorgpakket geldt de premie die hoort bij de leeftijd van uw huisdier op het moment van overstap.

2.4 Krijg ik korting bij het verzekeren van meerdere huisdieren?

Ja, dat is mogelijk. Indien u meer dan 2 huisdieren bij Petplan verzekert, krijgt u korting op de premie. De regeling is als volgt: vanaf 3e huisdier 5% op ieder verzekerd huisdier (dus ook op de premie van het 1e en 2e huisdier).

2.5 Zijn er (ras)specifieke uitsluitingen?

Voor 7 hondenrassen gelden beperkingen. Bij deze rassen zijn (erfelijk bepaalde) raseigenschappen opgenomen in de rasstandaard die aanleiding geven tot (veel) extra ziektekosten. Petplan wil voor iedereen de premies zo toegankelijk mogelijk maken, en wil niet dat andere klanten de kosten voor deze standaard afwijkingen moeten betalen.Ziektekosten gerelateerd aan deze afwijkingen zijn middels een rasclausule uitgesloten en kunnen dan ook niet worden vergoed.

(Old) Engelse Bulldog:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de luchtwegen (inclusief keel en neus) en knieën (inclusief gewrichten). Per 1 januari 2015 verzekerd Petplan geen (Old) Engelse Bulldogs meer.

Franse Bulldog:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de luchtwegen (inclusief keel en neus) en knieën (inclusief gewrichten). Per 1 januari 2015 verzekerd Petplan geen Franse Bulldogs meer.

Mopshond:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de luchtwegen (inclusief keel en neus).

Shar Pei:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de ogen.

Cavalier King Charles:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan het hart, neurologische aandoeningen inclusief hersenen en ruggenmerg.

Fila Brasileiro:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de huid.

Mastino:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de huid.

KNGF Geleidehonden:
Omwille van de optimale selectie en strenge gezondheidscriteria die worden toegepast voor KNGF Geleidehonden, biedt Petplan voor al deze honden extra dekking.
KNGF Geleidehonden die zijn overgedragen aan de gebruiker en de opleiding volledig hebben afgerond, wordt ongeacht het gekozen zorgpakket, de volgende insluitingen aangeboden: standaard extra dekking voor diagnostiek en behandeling van alle heup- en elleboogaandoeningen.

2.6 Welke rassen verzekert Petplan niet?

Petplan verzekert met ingang van 1 januari 2015 geen (Old) Engelse, Franse en Victorian Bulldog en kruisingen met deze rassen. Dit heeft geen invloed op de bestaand polissen.

3. Vergoedingen/Declaratie

3.1 Worden inentingen en vlooienmiddelen ook vergoed?

Petplan vergoedt de kosten van preventieve zorg in het TOTAAL Pakket.

 • De maximale vergoedingen per jaar voor honden en katten zijn € 60,-.
 • Voor konijnen en papagaaien is de maximale vergoeding € 30,-.
 • Deze preventieve zorg kan in overleg met de dierenarts worden bepaald zoals consult, vaccinaties/inentingen, vlooien- en ontwormmiddelen.
 • Per 1 januari 2016 kan dit preventieve budget ook besteed worden aan castratie/sterilisatie.
 • Let op: een preventief consult valt onder de dekking van preventieve zorg.

3.2 Hoe werkt de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage verschilt per pakket en is afhaneklijk van het type dienst of behandeling.

De eigen bijdrage per Petplan pakket is:
BASIS Pakket: u betaalt een eigen bijdrage van 20%. Voor consult, diagnostiek en bijzondere behandelingen (zoals fysiotherapie, gedragstherapie) betaalt u 50%.
PLUS Pakket: u betaalt een eigen bijdrage van 20%. Voor consult, diagnostiek en bijzondere behandelingen (zoals fysiotherapie, gedragstherapie) betaalt u 25% eigen bijdrage. Voor medicijnen alternatieve zorg, gebit en intensieve en extra zorg betaalt u een eigen bijdrage van 50%.
TOTAAL Pakket: u betaalt een eigen bijdrage van 20%. Voor preventieve zorg geldt zelfs helemaal geen eigen bijdrage.

Let op:
indien u een polis heeft afgesloten onder de oude voorwaarden (voorwaarden 2012) dan kan het zijn dat u nog een afwijkende eigen bijdrage heeft. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op uw declaratie.

3.3 Wat is het vrijwillig eigen risico?

Iedereen heeft een verplichte eigen bijdrage. Deze kunt u vinden in het vergoedingenoverzicht.Daarnaast kunt u bij Petplan nu ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 250,- per polisjaar. U ontvangt dan maar liefst 25% korting op uw premie.Een vrijwillig eigen risico betekent dat u de eerste € 250,- van de vergoeding die bij uw pakket hoort, zelf betaalt. U krijgt dan pas behandelingen vanaf 250,- vergoed. Het voordeel hiervan is dat u maandelijks weinig betaalt voor uw premie. En u wel gedekt bent in het geval u hele hoge kosten (boven de € 250,- ) voor uw huisdier zou maken.Let op: kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan geldt dit een jaar lang. Pas na een jaar kunt u het stopzetten.

3.4 Bij welke dierenartsen kan ik terecht?

Per 1 januari 2015 bent u verplicht uw vaste dierenkliniek, of –praktijk aan Petplan door te geven. De kosten die u voor uw huisdier bij deze kliniek maakt, worden gedekt door uw polis.Maakt u kosten bij een andere kliniek? Dan worden deze voor 50% vergoed in het BASIS Pakket, voor 75% in het PLUS Pakket en voor 80% in het TOTAAL Pakket.

Let op:
• De kosten van de dierenarts in het buitenland worden alleen vergoed indien u een doorlopende reisverzekering heeft afgesloten. Verblijf in buitenland maximaal 2 maanden.
• Wilt u gebruik maken van de Petplan unieke declaratieservice? Vraag dan vooraf of uw dierenarts deze service ondersteunt. Of check dit via de Petplan Dierenartsfinder. U hoeft dan zelf de rekening van de dierenarts niet te betalen. Net zoals u gewend bent bij u eigen ziektekostenverzekering. Let op: het kan zijn dat uw dierenarts kosten in rekening brengt voor deze service.

3.5 Vaste dierenkliniek, -praktijk verplicht

Per 1 januari 2015 bent u verplicht om uw vaste dierenkliniek, of –praktijk aan Petplan door te geven. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan zo snel mogelijk door, door een e-mail te sturen aan: info@petplan.nl. Vergeet niet uw polisnummer te vermelden.

3.6 Kan ik ook nog per post een declaratie aanleveren?

Ja, u kunt gewoon bij Petplan een declaratie per post insturen. Dit is echter niet gratis.
• Tip: het is verstandig om facturen per post op te sparen en jaarlijks in te sturen. Petplan rekent voor iedere declaratie per post € 10,-extra administratiekosten.
• Tip: online declareren is een gratis service van Petplan.Let wel: bij veel dierenartsen hoeft u echter niet af te rekenen en wordt de rekening direct doorgestuurd naar Petplan. Kijk op de Petplan Dierenartsfinder of uw dierenkliniek deze service biedt.

3.7 Ik heb nog rekeningen van de periode voor verlenging van mijn verzekering. Hoe werkt de declaratie van deze oude rekeningen?

Deze declaraties worden volgens de oude polisvoorwaarden afgehandeld.Tip: u kunt de rekeningen opsparen en in een keer indienen. De oudste rekening die u declareert mag maximaal 1 jaar oud zijn.

4. Opzeggen

4.1 Hoe kan ik mijn Petplan verzekering opzeggen?

• U kunt uw Petplan verzekering opzeggen aan het einde van de looptijd.
• Indien u langer dan een jaar bij Petplan verzekerd bent, kunt u uw verzekering maandelijks opzeggen. Dit geldt niet als u een 5-jarencontract hebt afgesloten.
• U kunt dit via email doen (info@petplan.nl ) of via de post.

4.2 Wat gebeurt er met de verzekering als mijn huisdier overlijdt?

Is uw huisdier overleden? Dan dient u dit binnen 30 dagen na overlijden bij Petplan te melden. Petplan heeft hiervoor een overlijdensverklaring van de dierenarts nodig.Hoe verloopt de procedure verder:
• Na deze melding en ontvangst overlijdensverklaring beëindigen wij de verzekering één dag nadat het huisdier is overleden.
• Eventueel teveel betaalde premie wordt vanzelfsprekend aan u terugbetaald.