Regels voor het reizen

Regels voor het reizen

Per 1 januari 2015 zijn de regels voor het reizen met gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) binnen de EU veranderd. Vooral als men huisdieren mee wil nemen op vakantie naar het buitenland, is het belangrijk dat je van deze regels op de hoogte bent.

Leeftijd bij importeren

Jonge honden, katten en fretten mogen nu vanaf de leeftijd van 15 weken worden geïmporteerd in Nederland. Tot voor kort kon dat al vanaf een leeftijd van 6 weken en waren de dieren nog te jong om gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid.

Inenting tegen hondsdolheid

Een inenting tegen hondsdolheid (rabiës) bij geïmporteerde gezelschapsdieren is nu verplicht. De vaccinatie is pas geldig als deze is toegediend op een leeftijd van 12 weken en als er daarna 3 weken wachttijd in acht zijn genomen in verband met de werkzaamheid van het vaccin.

Het verplicht vaccineren is nodig omdat de handel van pups toeneemt uit onder andere nieuw toegetreden Oost-Europese lidstaten. Deze honden zijn helaas niet niet allemaal vrij van hondsdolheid. Mede door de aandacht voor dierenleed in het buitenland en daarmee de groeiende behoefte dieren naar Nederland te halen, vergroten de kans op deze aandoening in Nederland. Op dit moment heeft Nederland een rabiësvrije status en wil deze natuurlijk graag behouden. Geschat wordt dat er jaarlijks ongeveer 80.000 honden naar Nederland komen. Dit zijn voornamelijk pups uit de hondenhandel en zo’n 5.000 zwerfdieren uit Zuid-Europa.

Strengere regels dierenpaspoorten

Ook de regels voor het verspreiden van dierenpaspoorten worden strenger. In een dierenpaspoort zijn de kenmerken (inclusief een chipnummer) en de verstrekte vaccinaties vastgelegd. Lege paspoorten mogen straks alleen nog maar aan dierenartsen worden verkocht zodat hier niet mee gefraudeerd kan worden. Nu kan iedereen nog een dierenpaspoort aanschaffen, waardoor er makkelijk met de gegevens in een paspoort kan worden gesjoemeld. Zo is bekend dat bepaalde Europese landen, waar veel pups voor de handel worden gefokt, lege Nederlandse dierenpaspoorten en identificatiechips circuleren.

Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren wordt ook aangepast om deze fraude bestendiger te maken. De dierenarts kan de paspoorten alleen verkrijgen via bij de overheid geregistreerde drukkers van paspoorten. Deze drukkers mogen de paspoorten alleen nog afgeven aan in Nederland geregistreerde dierenartsen en moeten vastleggen aan welke dierenarts welke paspoortnummers zijn afgeleverd.

Een paspoort kan dus alleen nog bij de dierenarts worden verkregen. Het moet bij aflevering alle identificatiegegevens bevatten, zowel van het dier als van de eigenaar, en ook door de eigenaar worden ondertekend. Na controle van het chipnummer van het dier wordt de bladzijde met die gegevens in het paspoort gelamineerd door de dierenarts.

De dierenarts moet registreren welk paspoortnummer aan welk dier (met het chipnummer van het dier en de contactgegevens van de eigenaar) is afgegeven en moet deze gegevens minstens drie jaar bewaren. Blanco paspoorten kunnen op deze wijze dus niet langer meer in omloop zijn bij hondenfokkers en handelaren.

Het is niet nodig om voor ieder huisdier nu een nieuw paspoort bij de dierenarts te halen. De paspoorten die voor 1 januari 2015 al zijn afgegeven aan de eigenaar blijven namelijk gewoon geldig.

verzeker je huisdier