skip to Main Content

Looptijd en premie Petplan huisdierenverzekering

De looptijd van een Petplan huisdierenverzekering is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering steeds met 1 jaar verlengen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.
Onderstaande voorwaarden zijn opgenomen in de Petplan polisvoorwaarden:

  • Premies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd (minimaal 3%) conform de CBS index.
  • Alle premies gelden bij een looptijd van 1 jaar en zijn geldig tot 31 december 2015.
  • Petplan is verplicht om assurantiebelasting (21%) te berekenen over de verschuldigde premie.