Looptijd en premie Petplan huisdierenverzekering

De looptijd van een Petplan huisdierenverzekering is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering steeds met 1 jaar verlengen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.
Onderstaande voorwaarden zijn opgenomen in de Petplan polisvoorwaarden: