skip to Main Content

Disclaimer
Petplan’s disclaimer.

Privacy- en cookiestatement

Als u contact met ons legt of een verzekering afsluit, registreren wij uw gegevens. Dit doen wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uiteraard behandelen we uw gegevens met de grootst mogelijk zorg, geheel volgens de privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij:

  • voor het beantwoorden van uw vragen
  • voor het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en), relatiebeheer en fraudepreventie
  • voor statistische analyses;
  • om u te informeren over voor u mogelijk relevante ontwikkelingen binnen Petplan.

Als u een verzekering afsluit, vragen we u ook:

  • of uw huisdier op het moment van afsluiten gezond is.

Uw gegevens en uw rechten

U kunt natuurlijk altijd nagaan of alle gegevens die wij van u hebben nog steeds juist zijn en zonodig wijzigingen doorgeven. U heeft er recht op dat wij dit uiterlijk binnen 4 weken doen. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens. Vragen hierover kunt u richten aan Petplan Nederland B.V., Postbus 23, 1462 ZG Middenbeemster.

Het klantenbestand is als persoonsgegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer: M1320122

Cookiestatement

De website van Petplan maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om webstatistieken bij te houden. Deze webstatistieken helpen ons om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te kunnen maken.

De door ons gebruikte cookie houdt bij welke pagina’s op onze website worden bezocht en naar welke pagina’s er wordt doorgeklikt. Wij houden dus geen gegevens bij over uw surfgedrag elders op het internet en verkopen ook geen informatie door aan derden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Mededelingsplicht

Als aanvrager bent u verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dient u die alsnog aan ons mede te delen. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931 Burgerlijk Wetboek

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Door onze site te gebruiken geeft u aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden.

Relevante organisaties

www.stichtingcis.nl Uw gegevens kunnen wij uitwisselen met het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Hiermee worden risico’s beheerst en fraude tegengegaan. Het privacyreglement van Stichting CIS staat op hun site.

www.cbpweb.nl De Wet bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Het klantenbestand is als persoonsgegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder het nummer M1320122. Het openbare register is zichtbaar op hun site.

www.verzekeraars.nl Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code kunt u vinden op hun site.

Disclaimer

© 2006 – 2017 Veterfina B.V. (Petplan Nederland)
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Veterfina B.V. (Petplan Nederland) worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden, noch met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Petplan Nederland B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie en/of adviezen.

Ieder-huisdier-verdient-Petplan