skip to Main Content

Belangrijk om te weten

Acceptatie aanvraag

Huisdieren dienen bij het aangaan van de verzekering gezond te zijn. Indien een huisdier al een bestaande aandoening heeft dan kan het zijn dat Petplan, naar gelang van de ernst van de aandoening, het huisdier niet accepteert voor de verzekering, of dat er een tijdelijke of levenslange clausule voor deze aandoening op de polis wordt geplaatst.

Betalingswijze en extra kosten

Premies kunnen als volgt betaald worden:

 • ineens via jaarlijkse automatische incasso (3% korting op de jaarpremie)
 • ineens via jaarlijkse factuur betalen (3% korting op de jaarpremie)
 • maandelijks

Let op:

 • Petplan is verplicht om 21% assurantiebelasting te berekenen over de premie. De premies op de site zijn inclusief assurantiebelasting.
 • Petplan berekent geen poliskosten bij verzending van de polis per e-mail en berekent 11 euro bij verzending per post.
 • Indien het huisdier overlijdt, eindigt de verzekering en wordt teveel betaalde premie terugbetaald.

.

Gratis overstappen naar Petplan

Indien een verzekerde wil overstappen op een Petplan huisdierenverzekering, biedt Petplan een gratis overstapservice aan. Bij het aangaan van een nieuwe verzekering bij Petplan, is het immers belangrijk dat de oude verzekering (bij een andere verzekeraar) wordt opgezegd. Anders is de verzekerde mogelijk dubbel verzekerd.

regel het hier

.

Chip verplicht

In Nederland is het verplicht om je hond te laten chippen. Alle pups moeten dan binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. Ook moeten pups voordat ze 8 weken oud zijn, worden geregistreerd bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Honden die worden geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Voor katten geldt geen verplichting.

Chippen is belangrijk voor het opsporen van een kat of hond indien deze kwijtgeraakt is. Ook is het voor een verzekering belangrijk dat het dier geïdentificeerd kan worden.

In de Petplan polisvoorwaarden is het volgende opgenomen in verband met chippen:

 • Huisdieren dienen gechipt te zijn op het moment dat de eerste declaratie wordt ingediend.
 • De identificatiechip kan worden ingebracht tijdens de eerste behandeling.
 • Petplan vergoedt de chip.
 • Rekeningen zonder chipnummer kunnen niet vergoed worden.

Declaratietermijn Petplan huisdierenverzekering

De declaratietermijn van uw Petplan huisdierenverzekering is 1 jaar. Dit betekent dat de verzekerde de dierenarts facturen voor hond, kat, konijn of papegaai tot maximaal 1 jaar na de behandeldatum kan insturen naar Petplan.

Eigen bijdrage Petplan huisdierenverzekering

De eigen bijdrage verschilt per pakket:

 • BASIS Pakket: eigen bijdrage van 20%. Enkel voor consult en diagnostiek betaalt de verzekerde 50% eigen bijdrage.
 • PLUS Pakket: eigen bijdrage van 20%. Voor consult en diagnostiek betaalt u echter 25% eigen bijdrage. Voor medicatie alternatieve zorg, gebit, extra zorg en speciale zorg betaalt de verzekerde 50% eigen bijdrage.
 • TOTAAL Pakket:  eigen bijdrage van 20%. Ook voor consult en diagnostiek.
 • Ongevallenpakket: de eigen bijdrage is 20%.

Belangrijke informatie over de eigen bijdrage:

 • Kijk hier voor het complete Petplan vergoedingenoverzicht 2017.
 • de eigen bijdragen in het Petplan vergoedingenoverzicht hebben betrekking op uw eigen vaste dierenkliniek. Wordt u doorverwezen? Meld dit dan tijdig via het meldingsformulier.
 • let op: Petplan biedt ook de mogelijkheid om naast de eigen bijdrage te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100,- of van €250,-. Kiest u voor dit vrijwillige eigen risico, dan ontvangt u maar liefst 10% of 25% korting op uw jaarpremie.

Ingangsdatum Petplan huisdierenverzekering

De Petplan huisdierenverzekering gaat direct na ontvangst en acceptatie van de aanvraag in. Deze ingangsdatum staat vermeld op de polis en gaat in om 0.00 uur. Vanaf deze dag is de hond, kat, konijn of papegaai verzekerd.

De wachttermijn is de periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van de verzekering. Voor ongevallen geldt een wachttermijn van 48 uur.

Korting meerdere huisdieren Petplan huisdierenverzekering

Het is verstandig om alle huisdieren tegen ongeval en ziekte te verzekeren. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Petplan stimuleert verantwoord huisdierenbezit. Daarom krijgen eigenaren bij Petplan vanaf het 3e verzekerde huisdier 5% premiekorting voor alle verzekerde huisdieren.

Looptijd en premie Petplan huisdierenverzekering

De looptijd van een Petplan huisdierenverzekering is 1 jaar. Daarna kan de verzekering steeds met 1 jaar verlengd worden. De verzekerde wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Onderstaande voorwaarden zijn opgenomen in de Petplan polisvoorwaarden:

 • Premies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd (minimaal 3%) conform de CBS index.
 • Alle premies gelden bij een looptijd van 1 jaar en zijn geldig tot 31 december 2017.
 • Petplan is verplicht om assurantiebelasting (21%) te berekenen over de verschuldigde premie. De getoonde premies zijn inclusief assurantiebelasting.

Melding behandeling boven € 750,- verplicht

Indien de dierenarts een behandeling van € 750,- of meer adviseert, dan dient de verzekerde vooraf Petplan om toestemming te vragen voor deze behandeling via het meldingsformulier.

De verzekerde ontvangt dan binnen 1 werkdag per mail een reactie van Petplan.  Pas na ontvangst van de bevestiging, kan de verzekerde een afspraak maken met de desbetreffende dierenarts/specialist.

Deze meldingsplicht behandeling medische noodzakelijke zorg is opgenomen in de Petplan polisvoorwaarden.

Indienen behandelkosten en doorverwijzigen

De verzekerde is altijd verplicht uw dierenarts vooraf naar de behandelkosten te vragen. Voor behandelingen boven de €750,- is de verzekerde verplicht om (een kopie van) de kostenraming van de behandeling en het medisch dossier van uw huisdier mee te sturen met het meldingsformulier.

Ook dient de verzekerde een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een specialist door te geven aan Petplan. Een spoedeisende behandeling kunt u doorgeven zodra dit mogelijk is.

Hoe kan de verzekerde de melding doorgeven aan Petplan?

De verzekerde dient het meldingsformulier in te vullen en online te verzenden samen met de bijlagen. De bijlagen kunnen eenvoudig geupload worden.

 

De Petplan polisvoorwaarden

In de Petplan polisvoorwaarden staan de algemene en bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dekkingen. De bijzondere voorwaarden gelden per dekking. Op de polis ziet de verzekerde waar hij voor verzekerd is. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te lezen.
Sluit de klant een nieuwe Petplan polis af? Dan gelden de polisvoorwaarden 2017. 

Petplan polissen afgesloten voor 1 januari 2015

Indien de verzekerde voor 2015 een Petplan huisdierenverzekering heeft gesloten, kunnen er andere voorwaarden gelden. Het is belangrijk dat de verzekerde altijd controleert welke Petplan polisvoorwaarden van toepassing zijn. Deze staan vermeld op uw actuele polisblad:

Klik hier voor de polisvoorwaarden 2015/2016.
Klik hier voor de polisvoorwaarden 2013/2014
Klik hier het vergoedingenoverzicht 2013/2014
Klik hier voor de polisvoorwaarden 2012.
Klik hier voor het vergoedingenoverzicht tot 31/12/2012
Klik hier voor de polisvoorwaarden voor 2012

Preventieve zorg

Een huisdierenverzekering is een schadeverzekering. Dit betekent dat er enkel onvoorziene kosten gedekt zijn bij ziekte of ongeval. Petplan biedt enkel in het meest uitgebreide pakket, het TOTAAL Pakket, een preventief budget.

Het preventieve budget kan besteed worden aan vaccinaties, wormen- en vlooienmiddelen.

preventieve zorg 2016

Vaste dierenarts verplicht

Belangrijk: de verzekerde dient voordat hij de eerste declaratie bij Petplan huisdierenverzekering indient, de naam van de vaste dierenkliniek te registreren bij Petplan huisdierenverzekering.

Het Petplan vergoedingenoverzicht geldt voor de vaste dierenkliniek die de verzekerde bij Petplan heeft geregistreerd. Dit is de kliniek die bij Petplan bekend is en die op het polisblad staat vermeld. Het Petplan vergoedingenoverzicht heeft betrekking op diensten die de verzekerde bij de vaste dierenkliniek heeft afgenomen.

Meld bezoek en behandeling in andere kliniek

De vaste dierenarts bepaalt de eventuele behandeling die uw huisdier nodig heeft. Wordt de verzekerde doorverwezen naar een andere kliniek via uw vaste dierenkliniek? Dan dient hij dit te melden via het meldingsformulier.

Aantoonbaar spoedgeval

Indien het gaat om een behandeling of spoedconsult bij uw vaste dierenarts, dan wordt de behandeling gewoon vergoed volgens de bestaande pakketvoorwaarden (vergoedingenoverzicht). Een spoedbehandeling die niet bij uw eigen dierenarts wordt uitgevoerd, valt onder spoed in het vergoedingenoverzicht (50% in het BASIS Pakket, 75% in het PLUS Pakket en 80% in het TOTAAL Pakket).

Verlengen of overstappen op een ander Petplan pakket

Voor het einde van de looptijd ontvangt de verzekerde automatisch van Petplan een verlengingsvoorstel. Bij overstappen op een ander pakket gelden de volgende voorwaarden:

 • Aan het einde van het verzekeringsjaar is het mogelijk om over te stappen op een ander Petplan pakket. Petplan kan wel een aantal medische vragen stellen over het huisdier in verband met acceptatie. Ook kan de verzekerde aanvullende verzekeringen toevoegen.
 • Petplan biedt tevens de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100,- of €250,-. Met dit vrijwillige eigen risico, ontvangt de verzekerde maar liefst 10% of 25% korting op de jaarpremie!

 

 

Petplan huisdierenverzekering beëindigen

Wil de verzekerde de verzekering wil opzeggen? Lees dan onderstaande goed door:

 • Een Petplan huisdierenverzekering heeft een looptijd van een jaar. Na een jaar wordt de polis geprolongeerd. De verzekerde krijgt hierover bericht. Na een jaar kan de verzekerde maandelijks uw polis opzeggen.
 • Petplan hanteert een opzegtermijn van een maand.
 • Indien het huisdier overlijdt, eindigt de Petplan verzekering en wordt teveel betaalde premie terugbetaald. De verzekerde dient wel een verklaring van overlijden in te dienen bij Petplan. Deze kan hij aanvragen bij de dierenarts.
 • Indien het huisdier officieel naar een andere eigenaar gaat en de verzekerde de Petplan huisdierenverzekering wil beëindigen, dient hij een afstandsverklaring in te leveren. Deze kan hij bij ons opvragen.
 • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden. Graag onder vermelding van de reden van opzegging.

Wilt de verzekerde toch opzeggen? Dan adviseren wij altijd om een spaarpotje aan te leggen voor de toekomstige dierenartskosten. Een goede richtlijn hiervoor is €1000,-.

Vrijwillig eigen risico Petplan huisdierenverzekering

Bij de verschillende Petplan pakketten betaalt de verzekerde altijd een verplichte eigen bijdrage. Deze bijdragen staan in in het Petplan vergoedingenoverzicht. Daarnaast is het mogelijk om voor een vrijwillig eigen risico van €100,- of  €250,- per polisjaar te kiezen. De klant ontvangt dan maar liefst 10% of 25% korting op de premie.

Kiest de klant voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt hij de eerste €100,- of €250,- aan vergoedingen zelf. Petplan keert dus de eerste €100,- of  €250,- aan vergoedingen die bij het pakket horen, niet uit.

Het vrijwillig eigen risico kan na een jaar stopgezet worden.

Voorwaarden leeftijd en ras Petplan huisdierenverzekering

In de Petplan polisvoorwaarden staan de volgende voorwaarden die Petplan stelt aan leeftijd en ras van het huisdier:

 • De Petplan huisdierenverzekering kan worden aangegaan vanaf de leeftijd van 8 weken.
 • Petplan hanteert voor hond/kat vanaf 8 jaar jaarlijks een extra premietoeslag van 4%.
 • Petplan verzekert alle rassen vanaf 1 april 2017.
 • Voor een aantal rassen gelden afwijkende acceptatievoorwaarden. Bij deze rassen zijn (erfelijk bepaalde) raseigenschappen opgenomen in de rasstandaard die aanleiding geven tot (veel) extra ziektekosten. Ziektekosten gerelateerd aan deze afwijkingen worden door een rasclausule uitgesloten en kunnen dan ook niet worden vergoed.

Voor deze rassen gelden afwijkende acceptatievoorwaarden:

Cavalier King Charles:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan het hart, neurologische aandoeningen inclusief hersenen en ruggenmerg.

Franse en (Old) Engelse bulldog:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de luchtwegen (inclusief keel en neus).

Wachttermijn

De wachttermijn is de periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van uw Petplan huisdierenverzekering. In de Petplan polisvoorwaarden is hierover het volgende opgenomen:

 • Petplan hanteert voor ziektes een aandoeningen een wachttermijn van 30 dagen.
 • Petplan hanteert voor ongevallen een wachttermijn van 48 uur.
 • Kosten ten gevolge van een ziekte, aandoening of ongeval ontstaan vóór of binnen de wachttermijn worden niet vergoed.
 • De wachttermijn geldt niet voor kosten van preventieve zorg en plaatsing van de chip. Deze kosten worden per direct vergoed.