De zwarte kat

Ongeluksbrenger, heksenkat, mysterieus….

Ongeluksbrenger, heksenkat, mysterieus, de zwarte kat moet door het leven met veel vooroordelen. Maar wat is er eigenlijk van waar?

Ongeluksbrenger, heksenkat, mysterieus, de zwarte kat moet door het leven met veel vooroordelen. Zwart staat symbool voor het kwade. Ook de kat werd vroeger door veel volken als symbool van het kwaad gezien. Men dacht dat duivels en heksen de gedaante van een kat aannamen. Katten zijn nachtdieren en ze verplaatsen zich vrijwel geruisloos. Dat maakte ze erg verdacht en niet te vertrouwen. Katten, en dan met name de zwarte, hadden het zwaar te verduren in vroeger tijden.

Volgens het bijgeloof zou een zwarte kat die uw pad kruist dus wel eens ongeluk kunnen brengen. In Engeland wordt een zwarte kat trouwens gezien als geluksbrenger, een witte kat staat voor ongeluk. Gelukkig zijn er nog maar weinig mensen die veel waarde hechten aan deze vooroordelen. Toch wordt een bepaalde vachtkleur bij de kat vaak wel geassocieerd met een bepaald karakter.

Het meest bekende voorbeeld is wel de lapjeskat, of anders gezegd, de driekleur. Deze staat bekend als kat met een pittig en fel karakter. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Bewijs hiervoor is nooit geleverd. Er zijn net zoveel lieve en sociale lapjeskatten dan lichtgeraakte. Wel is een feit dat lapjeskatten altijd poezen zijn. En poezen kunnen inderdaad wat feller zijn dan katers.

Rode katten zouden eigenzinniger en agressiever zijn dan zwarte, zwart-witte en cyperse katten. Ook dit is niet bewezen. Wel schijnt het zo te zijn dat in het asiel de zwarte katten toch het minst populair zijn en het langst blijven zitten. En dat is toch jammer, zwarte katten mogen dan wat mysterieus zijn, ze kunnen net zo’n lieve aanhankelijke huisgenoot zijn dan welke andere kattenkleur dan ook.

de zwarte kat

Petplan, dé huisdierenverzekering
Wij helpen u en uw huisdier graag!
Het Petplan Team

Onze klanten geven ons een ruime 8!

Petplan krijgt op Klantenvertellen een ruime 8!
Onze klanten vertellen graag waarom zij voor Petplan kiezen.