Papegaaienziekte – Timthumb

Papegaaienziekte

Wat is papegaaienziekte?
Papegaaienziekte is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie (Chlamydia psittaci) die wordt overgebracht door in de lucht zwevend stof van besmette ontlasting.

De infectie komt vooral voor bij papegaaiachtigen (papegaaien, parkieten, agapornissen, kaketoes, ara’s) en duiven, maar ook andere in huis gehouden vogels, zoals vinkachtigen (kanarie, zebravink) en beo’s zijn zeer gevoelig. Pluimvee, eenden en kalkoenen kunnen ook besmet zijn, maar zijn minder gevoelig. De ziekte is besmettelijk voor de mens, dat noemen we een zoönose. Papegaaienziekte staat ook wel bekend onder de naam psittacose. Bij duiven en andere vogels wordt de ziekte ook wel ornithose genoemd.

Wat zijn de klachten bij vogels?
De belangrijkste symptomen zijn oogontsteking (soms met neusuitvloeïng), longproblemen zoals benauwdheid, diarree, vermagering en zenuwverschijnselen. Acute sterfte in goede conditie komt ook voor, meestal na een periode met stress voor de vogel.

De infectie slaat makkelijker aan bij verminderde weerstand, bijvoorbeeld bij een slechte conditie. Bij vogels is een verkeerde (vaak eenzijdige) voeding hiervan de grootste oorzaak. Ook de infectiedruk speelt een belangrijke rol. Hoe meer besmet stof, des te groter het besmettingsrisico.

Besmetting van de mens met papegaaienziekte
De mens wordt geïnfecteerd door inademing van ingedroogde en besmette vogelontlasting die als stof in de lucht aanwezig is. Het zal duidelijk zijn dat vogelbezitters het grootste risico lopen om de aandoening te krijgen. Vooral vogelkwekers en –handelaren, maar ook verzorgers van vogels en dierenartsen en hun personeel lopen een grotere kans op besmetting.

Wat zijn de symptomen bij de mens?
Bij mens zijn de klachten vooral gelegen in de longen. Na één tot drie weken na besmetting kan er een griepachtig beeld ontstaan met koorts, een droge hoest, hoofd- en spierpijn. Op de longfoto zijn er longveranderingen te zien en papegaaienziekte is dan ook een vorm van longontsteking. In zeldzame gevallen kunnen er complicaties optreden van het hart, hersenen, lever en nieren. Infecties zonder ziekteverschijnselen kunnen voorkomen,

Behandeling
De diagnose kan gesteld worden met behulp van de voorgeschiedenis (contact met vogels), de verschijnselen, een röntgenfoto en bloedonderzoek. De behandeling bestaat uit het geven van antibiotica bij zowel mens als dier. Bij vogels is ook het belangrijk om de voeding te (laten) beoordelen.

Onderzoek
Momenteel loopt er een onderzoek in Nederland waarbij vogels met verschijnselen van papegaaienziekte via enkele dierenartspraktijken gratis onderzocht kunnen worden bij het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. De bedoeling is om te kijken of deze infectie beter voorkomen kan worden.