Konijnen Virus

Nieuwe virusziekte bij konijnen

Waarschijnlijk heeft u als konijnenbezitter er al over gehoord: er heerst een nieuw konijnenvirus in Nederland. Onlangs werd in het nieuws uitgebreid bericht over acute sterfte onder (wilde) konijnen in Nederland als gevolg van een zeer besmettelijke, nieuwe variant van de virusziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease). Dit wordt ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) of in het Nederlands VHS (Viraal Hemorragisch Syndroom) genoemd.

De ziekte greep voor het eerst om zich heen in de jaren ’90 en veroorzaakte toen veel sterfte onder (wilde) konijnen. In een deel van de getroffen gebieden is het herstel pas na 2003 op gang gekomen, maar er zijn ook nog regio’s waar nog steeds geen sprake van enig herstel is. De ziekte kan ook onze huiskonijnen besmetten. Tegen de nieuwe virusvariant van VHS is sinds kort gelukkig ook een entstof beschikbaar. Het virus is gelukkig niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Naast VHS vormt myxomatose een andere potentieel dodelijke virusziekte van het konijn. Beide virussen kunnen overal in Nederland voorkomen, ook in de stad. VHS verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Bij myxomatose brengen muggen het virus over. Konijnen die nooit buiten komen, lopen dus ook gevaar om besmet te worden. Na inenting  zijn ze echter beschermd.

Voorkom dat uw konijn besmet wordt en neem daarom de volgende maatregelen in acht:.

  • Laat uw konijn jaarlijks vaccineren tegen zowel myxomatose als VHS.
  • Voorkom contact van uw konijn met wilde konijnen. Als er wilde konijnen dichtbij uw huis voorkomen kan worden overwogen om uw konijn (tijdelijk) binnen te plaatsen. Neem zeker geen zieke konijnen uit het wild mee naar huis.
  • Ruimtes waar besmette konijnen zijn geweest, moeten goede gereinigd te worden met water en zeep en daarna worden gedesinfecteerd. Geschikte desinfectiemiddelen voor dat doel zijn bijvoorbeeld Virkon-S® en natriumhypochloriet.
  • Om verspreiding van het virus tegen te gaan, kunt u het best de handen extra goed te wassen met water en zeep voor en na het voeren en verzorgen van uw konijn.
  • Voer geen gras of groente van buiten aan uw konijn. Wees voorzichtig met het voeren van hooi of kuilvoer als wilde konijnen daarmee in contact kunnen komen.
  • Pas op met veldjes die besmet kunnen zijn met urine van wilde konijnen. Via de schoenen kan het virus al verspreid worden naar uw eigen konijn. Het kan in besmette gebieden daarom nuttig zijn om andere schoenen aan te trekken als men de tuin of schuur in gaat waar uw konijnen zijn gehuisvest.
  • Aangezien stekende insecten ook een rol kunnen spelen in de verspreiding van de virusziekten, kan een goede insectenbestrijding helpen om het risico te verminderen.
  • Laat bij plotselinge sterfte onder uw konijnen een pathologisch onderzoek uitvoeren om te weten wat de oorzaak geweest kan zijn. Vraag uw dierenarts in dat geval om advies.

 

Paul Overgaauw
Specialist Veterinaire Microbiologie KNMvD, Dipl. ACVM, SMBWO erkend parasitoloog

 

Lees ook de blog ‘Huidmadenziekte of Myiasis bij konijnen’