Ziek Konijn

Mijn konijn is ziek

Verbergen van ziektesymptomen en pijn
Konijnen zijn van nature prooidieren. Dat verklaart voor een groot deel hun gedrag. Niet alleen het bekende schrik- en vluchtgedrag dat konijnen snel vertonen, maar ook dat ze niet snel laten zien dat ze ziek zijn of pijn hebben. In de natuur zijn ze in dat geval namelijk snel verloren. Ze worden dan eerder door de groep verstoten of vormen een gemakkelijke prooi voor roofdieren.

Als we dat gedrag onderkennen kunnen we er als dierenarts en als eigenaar ons voordeel mee doen. Als eerste proberen we te voorkomen dat een konijn naar het spreekuur komt en in de wachtkamer naast een vervaarlijk grommende hond of blazende kat komen te zitten. Een konijn kan daarvan behoorlijk veel stress oplopen wat niet in het belang is van het komende onderzoek en behandeling. Maak daarom altijd een afspraak voor een consult.

Ten tweede betekent het niet snel tonen van ziekte en pijn, dat een konijn die wel ziektesymptomen vertoont snel door de dierenarts gezien moet worden. Dan is het dier namelijk al veel zieker dan het in eerste instantie lijkt.

Welke lichamelijke problemen zien we het vaakst?
Omdat konijnen niet snel laten zien dat ze iets mankeren, werden in een onderzoek 167 gezond uitziende konijnen uitgebreid lichamelijk onderzocht en werden er röntgenfoto’s gemaakt. Het bleek dat bij bijna driekwart van de dieren (71%) minstens één afwijking werd gevonden!

Op de eerste plaats waren dat vooral de gebitsafwijkingen en daarmee samenhangende problemen. Als tweede werd bij een derde van de dieren afwijkingen aan de wervelkolom gevonden. Dat betroffen vooral dwerghangoren. En ten slotte bleek 17% van de dieren huidaandoeningen te hebben en 7% oogafwijkingen. De meeste dieren waren ouder dan 3 jaar.

Gebitsproblemen
Waarom hebben konijnen zo vaak last van hun gebit? Dat komt omdat konijnentanden en -kiezen het hele leven lang blijven doorgroeien. Omdat de dieren zoveel moeten kauwen op vezelig materiaal zouden ze anders veel te snel wegslijten en daardoor jong overlijden. Dat wordt op deze wijze voorkomen.

Maar als gebitselementen verkeerd ingeplant staan, bijvoorbeeld door erfelijke aanleg of na trauma, of de dieren te weinig hard materiaal te kauwen krijgt, dan passen ze na een tijdje niet meer goed op elkaar. De bovenste tanden kunnen dan naar achteren gaan groeien en de onderste naar voren. Ze kunnen als olifantenslagtanden uit de bek gaan steken. Kiezen kunnen scherpe randen gaan krijgen als ze niet goed op elkaar passen en het tegenoverliggende tandvlees gaan beschadigen. Er kunnen dan ontstekingen van het tandvlees ontstaan met abcesvorming.

Het zal duidelijk zijn dat in al deze gevallen problemen gaan optreden met de voedselopname en de dieren kunnen gaan vermageren door ondervoeding. Ook kunnen maagdarmproblemen gaan optreden, omdat het maagdarmkanaal erg gevoelig is en altijd gevoed moet worden.

Preventie en behandeling
Geef konijnen voldoende hooi en materialen om te knagen. De dierenarts zal bij een controle (bijvoorbeeld bij de jaarlijkse vaccinaties) het gebit goed controleren. Als er problemen ontstaan, ga dan tijdig naar de dierenarts die de tanden en kiezen kan afvijlen.

 

 

Lees ook de blog ‘Gezonde konijnen