skip to Main Content

Belangrijk om te weten

Acceptatie aanvraag

Huisdieren dienen bij het aangaan van de verzekering gezond te zijn. Indien uw huisdier al een bestaande aandoening heeft dan kan het zijn dat Petplan, naar gelang van de ernst van de aandoening het huisdier niet accepteert voor de verzekering, of dat er een tijdelijke of levenslange clausule voor deze aandoening op de polis wordt geplaatst.

Betalingswijze en extra kosten

U kunt de premie als volgt betalen:

 • ineens via jaarlijkse automatische incasso (3% korting op de jaarpremie)
 • ineens via jaarlijkse factuur betalen (3% korting op de jaarpremie)
 • maandelijks

Let op:

 • Petplan is verplicht om 21% assurantiebelasting te berekenen over de premie. De getoonde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.
 • Petplan berekent geen poliskosten bij verzending van de polis per e-mail en berekent 11 euro bij verzending per post.
 • Indien uw huisdier overlijdt, eindigt de verzekering en wordt teveel betaalde premie terugbetaald.

.

Gratis overstappen naar Petplan

Wilt u overstappen op een Petplan huisdierenverzekering? Dan biedt Petplan u een gratis overstapservice aan. Bij het aangaan van een nieuwe verzekering bij Petplan, is het immers belangrijk dat uw oude verzekering (bij een andere verzekeraar) wordt opgezegd. Anders bent u mogelijk dubbel verzekerd.

regel het hier

.

Chip verplicht

In Nederland is het verplicht om je hond te laten chippen. Alle pups moeten dan binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden. Ook moeten pups voordat ze 8 weken oud zijn, worden geregistreerd bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Honden die worden geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Voor katten geldt geen verplichting.

Chippen is belangrijk voor het opsporen van uw kat of hond indien deze kwijtgeraakt is. Ook is het voor een verzekering belangrijk dat het dier geïdentificeerd kan worden.

In de Petplan polisvoorwaarden is het volgende opgenomen in verband met chippen:

 • Huisdieren dienen gechipt te zijn op het moment dat de eerste declaratie wordt ingediend.
 • De identificatiechip kan worden ingebracht tijdens de eerste behandeling.
 • Petplan vergoedt de chip.
 • Rekeningen zonder chipnummer kunnen niet vergoed worden.

Declaratietermijn Petplan huisdierenverzekering

De declaratietermijn van uw Petplan huisdierenverzekering is 1 jaar. Dit betekent dat u uw dierenarts facturen voor hond, kat, konijn of papegaai tot maximaal 1 jaar na de behandeldatum kunt insturen naar Petplan.

Declareren is altijd gratis.

Wilt u meer weten? Lees hier alles over declareren bij Petplan.

Eigen bijdrage Petplan huisdierenverzekering

De eigen bijdrage verschilt per pakket:

 • BASIS Pakket: u betaalt een eigen bijdrage van 20%. Enkel voor consult en diagnostiek betaalt u 50% eigen bijdrage.
 • PLUS Pakket: u betaalt een eigen bijdrage van 20%. Voor consult en diagnostiek betaalt u echter 25% eigen bijdrage. Voor medicatie alternatieve zorg, gebit, extra zorg en speciale zorg betaalt u 50% eigen bijdrage.
 • TOTAAL Pakket: u betaalt altijd een eigen bijdrage van 20%. Ook voor consult en diagnostiek.
 • Ongevallenpolis: u betaalt altijd 20% eigen bijdrage.

Belangrijke informatie over de eigen bijdrage:

 • Kijk hier voor het complete Petplan vergoedingenoverzicht 2017.
 • de eigen bijdragen in het Petplan vergoedingenoverzicht hebben betrekking op uw eigen vaste dierenkliniek. Wordt u doorverwezen? Meld dit dan tijdig via het meldingsformulier.
 • let op: Petplan huisdierenverzekering ook de mogelijkheid om naast de eigen bijdrage te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100,- of €250,-. Kiest u voor dit vrijwillige eigen risico, dan ontvangt u maar liefst 10% of 25% korting op uw jaarpremie.

Ingangsdatum Petplan huisdierenverzekering

De Petplan huisdierenverzekering gaat direct na ontvangst en acceptatie van de aanvraag in. Deze ingangsdatum staat vermeld op uw polis en gaat in om 0.00 uur. Vanaf deze dag is uw hond, kat, konijn of papegaai verzekerd.

De wachttermijn is de periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van de verzekering.

Korting meerdere huisdieren Petplan huisdierenverzekering

Het is verstandig om al uw huisdieren tegen ongeval en ziekte te verzekeren. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Petplan stimuleert verantwoord huisdierenbezit. Daarom krijgt u bij Petplan vanaf het 3e verzekerde huisdier 5% premiekorting voor al uw verzekerde huisdieren.

Looptijd en premie Petplan huisdierenverzekering

De looptijd van een Petplan huisdierenverzekering is 1 jaar. Daarna kunt u de verzekering steeds met 1 jaar verlengen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Onderstaande voorwaarden zijn opgenomen in de Petplan polisvoorwaarden:

 • Premies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de CBS index.
 • Alle premies gelden bij een looptijd van 1 jaar en zijn geldig tot 31 december 2017.
 • Petplan is verplicht om assurantiebelasting (21%) te berekenen over de verschuldigde premie. De getoonde premies zijn inclusief assurantiebelasting.

Melding behandeling boven € 750,- verplicht

Indien uw dierenarts een behandeling van € 750,- of meer adviseert, dan dient u vooraf Petplan om toestemming te vragen voor deze behandeling via het meldingsformulier.

U ontvangt dan binnen 1 werkdag per mail een reactie van Petplan.  Pas na ontvangst van de bevestiging, kunt u een afspraak maken met de desbetreffende dierenarts/specialist.

Deze meldingsplicht behandeling medische noodzakelijke zorg is opgenomen in artikel 5.3 van de Petplan polisvoorwaarden.

Indienen behandelkosten en doorverwijzigen

U bent altijd verplicht uw dierenarts vooraf naar de behandelkosten te vragen. Voor behandelingen boven de €750,- bent u verplicht om (een kopie van) de kostenraming van de behandeling en het medisch dossier van uw huisdier mee te sturen met het meldingsformulier.

Ook dient u een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een specialist door te geven aan Petplan. Doet u dit niet, dan kan een beperkte vergoeding worden gehanteerd. Dit geldt uiteraard voor een niet-spoedeisende behandeling. Een spoedeisende behandeling kunt u doorgeven zodra dit mogelijk is.

Hoe kunt u de melding doorgeven aan Petplan?

Vul het meldingsformulier in en verzend het online samen met de bijlagen. De bijlagen kunt u eenvoudig uploaden.

 

De Petplan polisvoorwaarden

In de Petplan polisvoorwaarden staan de algemene en bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dekkingen. De bijzondere voorwaarden gelden per dekking. Op uw polis ziet u waar u voor verzekerd bent. Lees altijd goed de polisvoorwaarden door.
Sluit u een nieuwe Petplan polis af? Dan gelden de polisvoorwaarden 2017. 

Petplan polissen afgesloten voor 1 januari 2015

Indien u voor 2016 een Petplan huisdierenverzekering heeft gesloten, kunnen er andere voorwaarden gelden. Controleer dus altijd goed welke Petplan polisvoorwaarden voor u van toepassing zijn. U kunt deze vinden op uw actuele polisblad:

Klik hier voor de polisvoorwaarden 2015/2016.
Klik hier voor de polisvoorwaarden 2013/2014
Klik hier het vergoedingenoverzicht 2013/2014
Klik hier voor de polisvoorwaarden 2012.
Klik hier voor het vergoedingenoverzicht tot 31/12/2012
Klik hier voor de polisvoorwaarden voor 2012

Preventieve zorg

Een huisdierenverzekering is een schadeverzekering. Dit betekent dat er enkel onvoorziene kosten gedekt zijn bij ziekte of ongeval. Petplan biedt enkel in het meest uitgebreide pakket, het TOTAAL Pakket, een preventief budget.

Het preventieve budget kunt u besteden aan vaccinaties, wormen- en vlooienmiddelen.

preventieve zorg 2016

Vaste dierenarts verplicht

Belangrijk: u dient voordat u uw eerste declaratie bij Petplan huisdierenverzekering indient, de naam van uw vaste dierenkliniek te registreren bij Petplan huisdierenverzekering.

Het Petplan vergoedingenoverzicht geldt per 1 januari 2015 voor de vaste dierenkliniek die u bij Petplan heeft geregistreerd. Dit is de kliniek die bij Petplan bekend is en die op uw polisblad staat vermeld. Het Petplan vergoedingenoverzicht heeft betrekking op diensten die u bij uw vaste dierenkliniek heeft afgenomen.

Meld bezoek en behandeling in andere kliniek

Uw vaste dierenarts bepaalt de eventuele behandeling die uw huisdier nodig heeft. Wordt u doorverwezen naar een andere kliniek via uw vaste dierenkliniek? Dan dient u dit te melden via het meldingsformulier.

Gaat u voor de vervolgbehandeling naar een andere dierenkliniek en meldt u dit niet via meldingsplicht@petplan.nl, dan worden de diensten vergoed voor 50% in het BASIS Pakket, 75% in het PLUS Pakket en 80% in het TOTAAL Pakket.

Aantoonbaar spoedgeval

Indien het gaat om een behandeling of spoedconsult bij uw vaste dierenarts, dan wordt de behandeling gewoon vergoed volgens de bestaande pakketvoorwaarden (vergoedingenoverzicht). Een spoedbehandeling die niet bij uw eigen dierenarts wordt uitgevoerd, valt onder spoed in het vergoedingenoverzicht (50% in het BASIS Pakket, 75% in het PLUS Pakket en 80% in het TOTAAL Pakket).

Nog op zoek naar een vaste dierenarts?

Bent u nog op zoek naar een vaste dierenkliniek?  Kijk op de Petplan dierenartsfinder voor dierenklinieken bij u in de buurt.

Verlengen of overstappen op een ander Petplan pakket

Voor het einde van de looptijd ontvangt u automatisch van Petplan een verlengingsvoorstel. Wilt u overstappen op een ander pakket? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Aan het einde van het verzekeringsjaar is het mogelijk om over te stappen op een ander Petplan pakket. Petplan kan wel een aantal medische vragen stellen over uw huisdier in verband met acceptatie. Ook kunt u aanvullende verzekeringen toevoegen.
 • Petplan u tevens de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- of € 250,-. Kiest u voor dit vrijwillige eigen risico, dan krijgt u maar liefst 15% of 25% korting op de jaarpremie!

Wilt u advies of hulp in verband met het overstappen op een ander pakket? Bel ons gerust. Wij staan u graag te woord.

 

Petplan huisdierenverzekering beëindigen

Wilt u uw verzekering opzeggen? Natuurlijk vinden wij heel erg jammer. Om de opzegging zo makkelijk mogelijk te maken, adviseren wij u onderstaande informatie goed te lezen:

 • Uw Petplan huisdierenverzekering heeft een looptijd van een jaar. Na een jaar wordt uw polis geprolongeerd. U krijgt hierover bericht. Na een jaar kunt u maandelijks uw polis opzeggen.
 • Petplan hanteert een opzegtermijn van een maand.
 • Indien uw huisdier overlijdt, eindigt de Petplan huisdierenverzekering en wordt teveel betaalde premie terugbetaald. U dient wel een verklaring van overlijden in te dienen bij Petplan. Deze kunt u aanvragen bij uw dierenarts.
 • Indien uw huisdier officieel naar een andere eigenaar gaat en u uw Petplan huisdierenverzekering wilt beëindigen, dient u een afstandsverklaring in te leveren. Deze kunt u bij ons opvragen.
 • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden. Graag onder vermelding van de reden van opzegging.
 • Graag attenderen wij u erop dat u sinds januari 2015 ook kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100,- of €250,- per jaar? Indien u voor deze optie kiest, bespaart u maar liefst 10% of 25% op uw jaarpremie. Lees hier alles over dit vrijwillig eigen risico.

Wilt u toch opzeggen? Dan adviseren wij u een spaarpotje aan te leggen voor de toekomstige dierenartskosten. Een goede richtlijn hiervoor is €1000,-.

Vrijwillig eigen risico Petplan huisdierenverzekering

U kunt bij Petplan huisdierenverzekering kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U bespaart dan maar liefst 15% of 25% op uw jaarpremie.

Bij de verschillende Petplan pakketten betaalt u altijd een verplichte eigen bijdrage. U kunt deze bijdragen vinden in het Petplan vergoedingenoverzicht. Daarnaast kunt u bij Petplan nu ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- of € 250,- per polisjaar. U ontvangt dan maar liefst 15% of 25% korting op uw premie.

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-? Dan betaalt u de eerste € 100,- aan vergoedingen zelf. Petplan keert dus de eerste € 100,- aan vergoedingen die bij uw pakket horen, niet uit. Het vrijwillig eigen risico kunt u pas na een jaar stopzetten.

Voorwaarden leeftijd en ras Petplan huisdierenverzekering

In de Petplan polisvoorwaarden staan de volgende voorwaarden die Petplan stelt aan leeftijd en ras van uw huisdier:

 • De Petplan huisdierenverzekering kan worden aangegaan vanaf de leeftijd van 8 weken.
 • Petplan hanteert voor hond/kat vanaf 8 jaar jaarlijks een extra premietoeslag van 4%
 • Alle rassen zijn welkom bij Petplan.
 • Voor een aantal rassen gelden afwijkende acceptatievoorwaarden. Bij deze rassen zijn (erfelijk bepaalde) raseigenschappen opgenomen in de rasstandaard die aanleiding geven tot (veel) extra ziektekosten. Ziektekosten gerelateerd aan deze afwijkingen worden door een rasclausule uitgesloten en kunnen dan ook niet worden vergoed.

Voor deze rassen gelden afwijkende acceptatievoorwaarden:

Franse en (Old) Engelse Bulldog:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan de luchtwegen (inclusief keel en neus)
Cavalier King Charles:
Standaard uitsluiting van alle aandoeningen aan het hart, neurologische aandoeningen inclusief hersenen en ruggenmerg.

Wachttermijn

De wachttermijn is de periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van uw Petplan huisdierenverzekering. In de Petplan polisvoorwaarden is hierover het volgende opgenomen:

 • Petplan hanteert een wachttermijn van 30 dagen voor ziektes een aandoeningen. Voor ongevallen is de wachttermijn 48 uur.
 • Kosten ten gevolge van een ziekte, aandoening of ongeval ontstaan vóór of binnen de wachttermijn worden niet vergoed.
 • De wachttermijn geldt niet voor kosten van preventieve zorg en plaatsing van de chip. Deze kosten worden per direct vergoed.
Ieder-huisdier-verdient-Petplan